Malbaratament alimentari

  Online Salut

Dates online

Del 21/05/2024 al 02/06/2024

Hores online

10 h

Preu

45 €

Preu socis

40 €

Continguts:

  1. Productes de proximitat i de temporada.
  2. Bases d’alimentació saludable en quantitats (racions de consum en funció a l’edat).
  3. Estratègies i consells per fer ajustaments de quantitats i reduir el malbaratament.
  4. Sensibilització i exemples de bones pràctiques

Objectius:

  • Adquirir estratègies pràctiques per reduir el malbaratament alimentari

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 


La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Malbaratament alimentari

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.018.01-24

Impartit per

Anna Burgues, Dietista-Nutricionista amb àmplia experiència i responsable de IADIN* (Institut d'Assessorament Dietètic i Nutricional).

*Membre del Col·legi Professional de Dietistes-Nutricionistes (CODINUCAT); Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears; Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas, FED-N.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat