Mediació juvenil

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 11/06/2024 al 31/07/2024

Hores online

30 h

Descripció:

Què entenem per mediació? Què és un professional de joventut?

En aquest curs treballarem temes com la resolució de conflictes, la intel.ligència emocional i la comunicació, entre altres. Endinsa't en l'àmbit de joventut a nivell professional!

Dirigit a:

Qualsevol professional que treballi amb infants i joves, que vulgui conèixer els principis de la mediació per millorar la seva relació amb el grup i realitzar intervencions eficaces en casos de mediació.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 • Experiència professional
 • Es valorarà experiència professional en el sector objecte d'aquest.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL 1: Procés de mediació juvenil (12 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

Principis ètics de la mediació.

 • Legislacions de mediació
 • L'equilibri, igualtat de tracte i no discriminació de les parts durant la mediació.

Descripció del procés de mediació juvenil i els seus requisits previs professionals.

 • La diferència entre la controvèrsia i el conflicte.
 • La naturalesa dels conflictes.
 • El procés de mediació.
 • Diferència entre la mediació i altres mètodes de resolució de problemes.
 • Drets i obligacions de les parts implicades en la mediació.
 • El paper de l'autoconsciència i autoreflexió en el procés de mediació.
 • Els tipus de personalitat en la mediació.

Les relacions professionals en la mediació juvenil.

 • Obligació de confidencialitat i responsabilitat en la mediació.
 • L'atmosfera de confiança i neutralitat en la mediació.
 • Competències i habilitats mediadores.
 • L'honestedat i la integritat personal durant la mediació.
 • Gestió d'emocions durant la mediació.
 • La intel·ligència emocional.
 • Cooperació en la mediació.

Habilitats de gestió, personals i socialsç

 • Capacitat analítica per entendre el context d'intervenció i les característiques del procés de mediació.
 • Hàbit de tenir actituds que fomentin la millora de les relacions interpersonals i el vincle amb les persones.
 • Consciència de la importància de l'empatia i el control de les emocions com a habilitats necessàries al procés de mediació.

MÒDUL 2: Comunicació eficaç en la mediació (12 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

La comunicació eficaç en la mediació.

 • L'escolta activa i la comprensió.
 • Tipus de comunicació (agressiu, comunicació passiva, assertiva i manipulador).
 • Comunicació no verbal.
 • Tècnica de la comunicació no violenta.
 • Qüestionament eficaç en la mediació, els tipus de preguntes.
 • Creant un equilibri en la mediació.
 • Situacions especials en les sessions de mediació.

L'eficàcia i la facilitació d'un acord.

 • La comunicació positiva en la mediació.
 • El paper del mediador juvenil en la creació de l'acord final.
 • Elements necessaris de l'acord final.
 • Creació d'un acord final.
 • Tancant el procés de mediació.
 • Seguiment en la mediació.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Consciència de la importància de la comunicació a l'establiment de l'enllaç amb les persones.
 • Adquisició d'habilitats comunicatives per facilitar el procés de mediació.

MÒDUL 3: Aspectes diferencials de l'àmbit de la joventut (6 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Aspectes diferencials de l´àmbit de la joventut
  • La comunicació en l’àmbit de la joventut
  • El camp de competències en l'àmbit de la joventut
  • Característiques específiques en la mediació juvenil

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Consciència de la necessitat d´empatia amb la joventut
 • Adquisició d'habilitats comunicatives per facilitar el procés de mediació entre les persones joves.

Objectius:

 • Identificar les bases i els principis del procés de mediació juvenil.
 • Identificar i desenvolupar les competències emocionals i comunicatives que facilitin el procés de mediació juvenil.
 • Identificar les característiques de la persona mediadora en l'àmbit de la joventut

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Mediació juvenil

Endinsa't a l'àmbit de la joventut a nivell professional

Inscriu-te aquí

Codi

S16.3-24

Impartit per

Clara Vergés

Freelance emocionada de la creació i impartició de cursos en qualsevol modalitat. Li encanta inventar i que les persones aprenguin, tot unit és la fórmula resultant de la Gestió del Talent (la seva especialitat en Psicologia). 

"Si hi ha menjar per enmig i GOSSOS... no plego mai. Des del principi col·laborant amb Escola EFA, i espero que no acabi i dins la professió des de 1998".

Nuria García

Pdagoga, psicopedagoga, formadora i especialista en atenció a la diversitat.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat