Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

  Online Eines i recursos educatius

Dates online

Del 21/05/2024 al 02/06/2024

Hores online

10 h

Preu

45 €

Preu socis

40 €

Descripció:

Amb aquest curs coneixeràs quins són els Objectius de Desenvolupament sostenible, quines són les seves metes. També es donaran exemples de com s'apliquen en l'àmbit empresarial.

Gràcies a aquest curs s'impulsa l'educació relacionada amb el desenvolupament sostenible, donant eines i recursos d'acompanyament per institucions i empreses que tinguin la intenció de promoure la cultura de la sostenibilitat i de l'economia verda. 

Dirigit a:

Persones interessades en implementar projectes i activitats de desenvolupament sostenible, tècnics de projectes, directors i directores de lleure i totes les persones e promoure la cultura de la sostenibilitat i de l'economia verda. 

Continguts:

  1. Què són els ODS?
  2. Quins són els ODs?
  3. Accions d’Anèl·lides
  4. Incorporació a les empreses

Objectius:

  • Donar a conèixer que són els Objectius de Desenvolupament Sostenibles.
  • Presentar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, les seves dades i metes.
  • Conèixer exemples d’accions en empreses per incorporar ODS en l’àmbit corporatiu.
  • Fer reflexionar a les persones participants sobre com incorporar Objectius de
  • Desenvolupament Sostenible a les seves empreses.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 


La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Sostenibilitat i economia verda

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.019.01-24

Impartit per

Andrea Comaposada, Llicenciada en Biologia, membre de l'equip d'Anèl·lides, un referent en l'educació ambiental, centrada en el coneixement i divulgació del mar.

 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat