Prevenció, detecció i actuació davant situacions d'abús sexual infantil

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 25/06/2024 al 31/07/2024

Hores online

20 h

Descripció:

Evitar l’abús infantil als projectes educatius és una responsabilitat dels professionals que els desenvolupen. Per fer-ho, és molt important detectar i respondre a situacions que amenacen el benestar i el desenvolupament dels infants i joves. Els projectes educatius han d’assegurar un entorn segur pels infants i vetllar perquè no es donin situacions de vulnerabilitat.

Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements i les competències necessàries per prevenir, detectar i actuar davant de situacions d’abús o de la revelació d’un abús.

Dirigit a:

Aquesta formació està adreçada a totes les professionals que desenvolupen projectes adreçats a persones menors de 18 anys.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 • Experiència professional
 • Es valorarà experiència professional en el sector objecte d'aquest.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

Mòdul 1: Detecció i identificació de l'abús sexual infantil (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació de l´abús sexual infantil.
  • Canvis de conducta
  • Psicologia aplicada a casos d'abús sexual infantil
  • Protocol d'actuació en casos d'abús sexual infantil

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Implicació, defensa del menor, responsabilitat i rigor en la detecció i identificació de casos de maltractament infantil i/o abús sexual a menors.

Mòdul 2:  Actuació davant de l'abús sexual infantil (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Gestió d'un protocol d'actuació davant de situacions d'abús infantil.
  • El protocol d'actuació
  • El circuit d'actuació
  • El protocol de prevenció davant d'abús infantil

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Adquisició d'eines útils en relació amb la prevenció d'abusos sexuals.

Objectius:

 • Interpretar i distingir casos de maltractament infantil i/o abús sexual a menors en context educatiu.
 • Gestionar els casos d'abús mitjançant eines útils i tècniques professionals, garantint la professionalitat d'intervenció sobre aquests casos.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs, i aquest resondrà en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Prevenció, detecció i actuació davant situacions d'abús sexual infantil

Inscriu-te aquí

Codi

S19.3-24

Impartit per

Júlia Matons

Diplomada en Educacació Social, postgraduada en Cooperació i Agents de Desenvolupament Internacional, formada en Coaching personal. 
És la responsable d'orientació a l'alumnat i programes socials de l'Escola EFA i la Delegada de Protecció de l'Acellec, figura que acompanya a la prevenció i actuació davant de la detecció de violències sexuals en infants i adolescents. 

"Des de ben petita sempre vivint el món del lleure i l'educació. Viatgera, optimista i alegre per naturalesa."

 

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat