Resignificació dels patis com espais naturals

  Online Eines i recursos educatius

Dates online

Del 14/05/2024 al 26/05/2024

Hores online

10 h

Preu

45 €

Preu socis

40 €

Descripció:

Una formació que dona eines pràctiques per una resignificació de patis d’una manera fàcil i sostenible des del lleure

Dirigit a:

Educadors/es , monitors i monitores de lleure, de menjador..

Continguts:

  1. Què és la resignificació dels patis escolars.
  2. Experimentació amb els elements de la natura.
  3. Jocs de socialització.
  4. Com començar un hort.

Objectius:

  • Naturalitzar, reverdir i enjardinar com a refugi climàtic exterior plantant arbres.
  • Utilitzar les superfícies on convisquin terra permeable i tou, sorra i paviment.
  • Fer ús dels elements de joc amb materials naturals.

Metodologia:

L'organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 


La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Resignificació dels patis com espais naturals

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.014.01-24

Impartit per

Andrea Comaposada.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat