Trastorns de la conducta alimentària i de la ingesta d'aliments

  Online Salut

Dates online

Del 07/05/2024 al 19/05/2024

Hores online

10 h

Preu

45 €

Preu socis

40 €

Descripció:

Els trastorns alimentaris com l'anorèxia nerviosa, bulímia nerviosa o el trastorn per afartament es caracteritzen normalment, per una alteració de la conducta davant els aliments, ja sigui per excés o per defecte.
Es consideren greus perquè tenen conseqüències físiques, psicològiques i socials. 
Habitualment considerem la franja entre els 12 i els 24 anys com la més vulnerable però ja ens comencem a trobar molts casos que ronden als 8-9 anys.
La família i l’educació formal han d'estar alerta i controlar els hàbits d'alimentació i els estats d’ànim de les criatures. 
L'ajuda terapèutica és necessària en pràcticament tots els casos. 

Dirigit a:

Totes aquelles persones que tenen contacte habitual amb criatures ja sigui des de l’entorn informal de casa, formal de l’escola i en especial en contextos d’alimentació com menjador escolar, colónies, casal i cuines.

Continguts:

1. Introducció
1.1. Què és un trastorn alimentari?
1.2. Per què és important el nostre paper?
 
2. Com Treballem 
2.1. La prevenció
2.2. El moment del menjar

Objectius:

  • Sensibilitzar vers els trastorns del comportament. 
  • Afavorir els plans de treball sobre la detecció precoç dels trastorns. 
  • Donar pautes per a la col·laboració en el procés de prevenció i guariment. 

 

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 


La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Trastorns de la conducta alimentària i de la ingesta d'aliments

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.008.01-24

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assessora, coach i formadora.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat