Trastorns en la deglució i disfàgia

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 30/05/2023 al 18/06/2023

Hores online

15 h

Descripció:

Un acte, aparentment senzill, com és el pas d’aliments des de la boca cap a la faringe i d’allí a l’esòfag, pot presentar complicacions si algun dels músculs o les estructures implicades en aquest procés no funciona de manera correcta. En aquests casos parlem de disfàgia.

Aquest curs t’ajudarà a conèixer els conceptes generals d’aquest trastorn i les tècniques que es poden aplicar per minimitzar-lo.

Dirigit a:

Totes les persones interessades en conèixer els conceptes generals d’aquest trastorn i les tècniques que es poden aplicar per minimitzar-lo. Professionals que treballen amb personers afectades.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

 1. Trastorns en la deglució i disfàgia. Conceptes generals
  • Bases deglutoris
  • Detecció de signes d’alarma
 2. Tractament de la disfàgia: tècniques de deglució
  • Bases nutricionals
  • Tipus de dietes
  • Estratègies posturals
  • Maniobres de deglució. Ennuegaments
 3. Exercicis de rehabilitació neuromuscular
  • Musculació orofacial activa
  • Musculació orofacial passiva i tapping
 4. Prevenció de la disfàgia: La importància de l'entorn i de l'ambient

Objectius:

General

 • Conèixer els conceptes generals relacionats amb la disfàgia i aplicar les tècniques de deglució.

Específics

 • Identificar l’epidemiologia i etiologia de la disfàgia.
 • Reconèixer els signes d’alarma de la disfàgia.
 • Aplicar les bases nutricionals adequades al trastorn en la deglució de l’usuari.
 • Conèixer les principals estratègies posturals i maniobres per millorar la deglució dels usuaris.
 • Prevenció de la disfàgia. Importància de l'entorn i de l'ambient.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Trastorns en la deglució i disfàgia

Inscriu-te aquí

Codi

S22.1-23

Impartit per

Claustre escola Efa

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat