Trucs i eines per parlar davant de càmera

  Online Comunicació i màrketing

Dates online

Del 14/05/2024 al 02/06/2024

Hores online

15 h

Preu

60 €

Preu socis

50 €

Descripció:

Cada dia més ens toca parlar davant de càmera i fer allò que feiem cara a cara, a través d'un vídeo. 
En aquest curs donarem eines que us ajudin a posar consciència a cada una de les parts comunicatives i expressives, així com tècniques, per tal que us donin seguretat a l'hora de fer un vídeo. 
També tractarem el com estructurar un discurs i un guió de vídeo, per evitar sorpreses quan ens estiguem gravant i per aconseguir, finalment, naturalitat en el caire del vídeo.

Dirigit a:

Persones que en el seu dia a dia o puntualment han de comunicar-se a través de vídeos.

Continguts:

MÒDUL 1
 
ASPECTES TEÒRICO-PRÀCTICS SOBRE LA COMUNICACIÓ DAVANT LA CÀMERA I EINES PER DESENVOLUPAR CONFIANÇA EN L’EXECUCIÓ
- El cos i l’utilització d’aquest per una bona comunicació
El gest i la mirada
La veu i el to
Posició del cos en relació al discurs
- Aspectes comunicatius externs a la persona
Utilització d’eines externes
Posicions de càmera i escenografia
- Detectar què ens dóna confiança per sentir-nos lliures davant de càmera. Trucs i eines. 
 
MÒDUL 2
 
ORGANITZACIÓ DEL DISCURS I PRÀCTICA DELS RECURSOS APRESOS
- Gestió del temps i el discurs davant de càmera
- Introducció a les bases de l’storytelling per aconseguir l’atenció del receptor
- Oferir un espai per experimentar, equivocar-se, rectificar i posar en pràctica els recursos apresos.

Objectius:

  • Conèixer eines per una bona comunicació davant de càmera.
  • Adquirir coneixements per oferir una comunicació afectiva.
  • Aprendre com organitzar un discurs en funció del temps.
  • Adquirir confiança a l’hora de parlar davant de càmera.

 

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com mínim, cada dos-tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Es realitzarà, com a mínim, una tutoria en aula virtual sincrònica per aclarir dubtes (dates i horari a concretar).

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Les tasques tindrà terminis d'entrega i acompanyament.  


La correcta realització de totes les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Trucs i eines per parlar davant de càmera

Eines per posar consciència a cada una de les parts comunicatives i expressives, i tècniques per fer un vídeo.

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.015.01-24

Impartit per

Blanca Pascual. Llicenciada en Art Dramàtic, en l'especialitat de teatre físic. Postgraduada en Pedagogia del moviment.
El seu treball es basa en la comunicació i el treball del cos, així com les dinàmiques de grup per millorar les relacions humanes i optimitzar els resultats comunicatius. 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat