Vetllador i vetlladora

Valls Eines i recursos educatius

Dates online

Del 30/11/-0001 al 30/11/-0001

Hores online

0 h

Preu

118 €

Dates i horaris

Dimecres, 01 de setembre de 09:00 a 15:00
Dijous, 02 de setembre de 09:00 a 15:00
Divendres, 03 de setembre de 09:00 a 15:00
Dilluns, 06 de setembre de 09:00 a 15:00
Dimarts, 07 de setembre de 09:00 a 15:00

Descripció:

L’escola és un espai d’intervenció educativa on cada cop més el concepte d’educació inclusiva substitueix el concepte d’integració. L’escola és conscient que s’ha d’adaptar al seu alumnat, sent capaç de modificar continguts i metodologies didàctiques per atendre a les necessitats de tots els i les alumnes. A partir d’aquest nou paradigma pren força la figura del vetllador/a escolar a l’aula, un perfil professional relativament nou que vetlla per garantir la participació dins l’escola d’alumnes amb necessitats especials.

El vetllador/a escolar no compta amb una formació específica per a portar a terme les seves funcions. Per això des de l’Escola Efa plantegem una formació que permeti adquirir les nocions bàsiques en les principals competències d’aquest perfil professional.

Dirigit a:

Totes les persones interessades en l'educació, i l'escola inclusiva. 

Continguts:

  • Escola inclusiva. Coneixements bàsics del sistema educatiu i els continguts escolars.
  • Rol, funcions i tasques del vetllador/a escolar.
  • Àmbit d’intervenció educativa del vetllador. Els PI.
  • Necessitats educatives especials. Concepte. Tipus més prevalents i les seves característiques.
  • Psicologia del desenvolupament. Tipologia de trastorns.
  • Equip interdisciplinari: coordinació i avaluació i serveis externs.
  • Nocions bàsiques de primers auxilis i prevenció d’accidents.

Objectius:

- Comprendre la importància de la diversitat a les activitats de lleure.
- Adquirir els coneixements necessaris per aplicar estratègies tenint en compte les diferències. 
- Adquirir els coneixements bàsics a prop dels programes preventius i com dur-los a terme.

Vetllador i vetlladora

Monitor i monitora d'infants amb necessitats educatives especials

Codi

PP024-21

Lloc de realització

Line Formació

c/ Xiquets de Valls 18
43800 Valls

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat