Oferta formativa

Cursos de Directors/es

Director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

21/08/2019 - 10/09/2019 Barcelona

Director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

21/12/2019 - 08/02/2020 Barcelona