Oferta formativa

Cursos de Directors/es

Director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

22/12/2018 - 16/02/2019 Barcelona

Director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

22/01/2019 - 30/04/2019 Barcelona