Oferta formativa

Formació online

Aquest curs es regeix per la normativa actual de formació de persones que manipulen aliments.

Del 12 al 25 de febrer del 2018

Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (18a edició)

Del 3 d'abril al 27 de maig del 2018

7a edició

Del 9 d'abril al 20 de maig 2018

Aquest curs es regeix per la normativa actual de formació de persones que manipulen aliments.

Del 16 al 29 d'abril del 2018.

Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (19a edició)

Del 4 de juny al 29 de juliol del 2018

Aquest curs es regeix per la normativa actual de formació de persones que manipulen aliments.

De l'11 al 24 de juny del 2018.

Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (20a edició)

Del 8 d'octubre al 2 de desembre del 2018